مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

اسامي دانش آموزان برگزيده جشنواره دانايي و توانايي مرحله منطقه و راه يافته به مرحله استاني - دبستان پسرانه دانشگاه سال تحصيلي 1400-99

WhatsApp Image 2021 04 24 at 10.17.33