مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

دانش آموزان منتخب قرآن، عترت و نماز مرحله ناحيه دبستان پسرانه دانشگاه - ارديبهشت ماه 1400

WhatsApp Image 2021 05 15 at 12.10.22

WhatsApp Image 2021 06 03 at 14.37.18